முகாநூளில் தொடர

சனி

மறக்காமல் சொல்

தமிழ் மொழி

தடுக்கி விழுந்தால் மட்டும் அ.. ஆ...
சிரிக்கும் போது மட்டும் இ... ஈ...
சூடு பட்டல் மட்டும் உ... ஊ...
அதட்டும் போது மட்டும் எ.. ஏ....
ஐயத்தின் போது மட்டும் ஐ...
ஆச்சர்யத்தின் போது மட்டும் ஒ... ஓ...
வக்கனையின் போது மட்டும் ஔ.
விக்களின் போது மட்டும் ஃப்....
என்று தமிழ் பேசி மற்ற நேரம்
வேற்று மொழி பேசும்
தமிழர்களிடம் மறக்காமல் சொல்
உன் மொழி தமிழ் மொழி என்று...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

கருத்து தெரிவித்தமைக்கு நன்றி , இந்த வலைப்பதிவு தங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் நண்பர்களுடன் பகிரவும்....

இந்த வலைப்பதிவை நீங்கள் விரும்பினால், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.